Kiitollisia asiakkaitamme

SOK MaRa kehitysyhteistyö

”Plus One Agencyn porukka on luotsannut meitä kohti onnistumisia useammassa luovassa konseptointiprojektissa. Plus One Agency on onnistunut sekä herättelemään meidän kehitystiimimme luovaa ajattelua että tuomaan analyyttistä otetta liiketoimintamallien kehittämiseen.

Joskus tilanne on vaatinut ulkomailla inspiroitumista, joskus raskaita laskuriharjoituksia. Joskus visuaalista ärsykettä, joskus Popedaa. Yhteistyössämme kahden yhtiön osaamiset ovat täydentäneet toisiaan sekä muodostaneet toimivan mallin tuottavaan ja inspiroivaan luovaan työhön.”

 

Harri Havia, johtaja, SOK MaRa-ketjuohjaus

 

Atria Suomi kaupallinen Strategia

“Plus One Agency oli mukana johtamassa meidän strategiatyötä tukien strategiaprosessimme ajattelutyötä ja prosessin läpivientiä.

Plus One Agency auttoi meitä miettimään toimintaympäristömme muutosta uudella tavalla ja pohtimaan strategisia valintoja kirkastuneen tilannekuvan kautta. Strategiatyöpajojen välissä saimme työskentelyämme ohjaamaan erinomaisesti kiteytettyjä koosteita ja ajattelua ohjaavia kysymyksiä.

Plus One Agencyn osaaminen ja toimialatuntemus toivat lisäarvoa työskentelyyn kuvattaessa toimintaympäristön muutoksia, mietittäessä niiden vaikutuksia yrityksemme toimintaan sekä varsinaisen strategian työstämisessä. Sisällön ja ajattelun haastaminen jatkui prosessin läpi. Toimintaympäristön muutosvoimia kuvaava kirjanen ja videomateriaali sekä lopullinen strategiapaketti ovat visuaalisia kokonaisuuksia, joita on helppo kommunikoida laajemmallekin joukolle.

Yhteistyö koko tiimin kanssa oli saumatonta ja tiimin sitoutumisen taso oli 110%, mikä mahdollisti haastavan projektin läpiviennin myös etätyöskentelynä.”

 

Mika Ala-Fossi, toimitusjohtaja, Atria Suomi

 

Vaasan Oy Skenaario-yhteistyö

“Tulevaisuutta on vaikea suunnitella. Tahtotilamme oli varautua erilaisiin tulevaisuudenkuviin mahdollisimman hyvin. Hyvien aikaisempien kokemusten ja keskusteluiden myötä valitsimme Plus One Agencyn yhteistyökumppaniksi”, kertoo portfolio- ja innovaatiojohtaja Nina Tuomikangas Vaasan Oy:lta.

Mitä teimme yhdessä?

“Yhteistyö oli tehokasta ja siinä mentiin tarpeeksi syvälliselle tasolle. Plus One toi työhön tosi vahvaa substanssilähtöisyyttä. Vuorovaikutus oli luontevaa ja koko tiimi hitsautui hyvin yhteen. Toteutimme yhteistyön fasililoiduissa työpaijoissa ja näiden välissä Plus Onen taustatiimi teki paljon töitä. Projektin data-analytiikka ei ollut pelkästään mekaanista vaan sen myötä tuli näkemystä ja lisäarvoa koko hankkeelle. Lopputuotoksena saimme käyttöömme kiteytetyt ja visualisoidut skeenariot tuotettuna sekä kirjalliseen vihko,- ja videomuotoon.”

Miten jatkoitte tehtyä työtä eteenpäin?

“Skenaariotyö oli niin onnistunut, että käytimme sitä johtoryhmätyöskentelyn pohjana ja pohdimme, mitä skenaarioiden suunnat tarkoittavat meille liiketoiminnan näkökulmasta ja miten nämä kytkeytyvät olemassa oleviin projekteihin. Lisäksi jatkoimme skenaariotyön jälkeen koko organisaatiolle suunnatulla innovaatiokilpailulla, jossa käytimme videoita hyödyksi. Videot on nähty yli 400 organisaation työntekijää”, summeraa Nina.

Miten Plus One Agency-tiimi onnistui työssään?

“Erinomaisesti! Se oli ehyt ja vaivaton kokonaisuus. Substanssi- ja asiakaslähtöisyys häikäisi. Arvostan myös työskentelytapaa. Prosessin aikana oppi tosi paljon, oli aikaa ajatteluun ja dialogiin. Kaikki huipentui videoihin, sillä ne olivat niin tehokas väline viedä abstraktia asiaa eteenpäin. Olen todella tyytyväinen yhteistyöhön
ja sen lopputuloksiin”, toteaa Nina.
 

We are
your
plus
one.

Olemme joukko ajattelijoita, tekijöitä, tieteilijöitä, taiteilijoita, strategeja – ihmisiä ja virtapiirejä.

Päätimme luoda jotakin, joka näyttää meiltä.