Artikkelit

Plus One Agency:n artikkelit strategiasta ja liiketoiminnasta

Kuluttajainsightit pohjana konseptointityölle

Kuluttajatutkimuksilla onnistutaan usein tuottamaan yritysten käyttöön arvokasta dataa ja datasta jalostettua tietoa, joka kerryttää asiakasymmärrystä. Yhteys tutkimustiedon ja yrityksen toiminnan välillä on kuitenkin toisinaan vaikea rakentaa. Insightista konseptointiin on viisivaiheinen malli, jolla voidaan johtaa tutkimushavainnoista ratkaisuja tuotekehityksen tarpeisiin syvällisellä ja järjestelmällisellä tavalla.

Lue lisää

Asiakaskokemus – tulostauluista aitoon ymmärrykseen

Yritysten asiakaskokemusymmärrys rajoittuu edelleen varsin usein tulostaulutasolle. Tällä tarkoitan sitä, että valitun mittarin, usein esimerkiksi net promoter score (NPS), näyttämä tulos tunnetaan, mutta tuloksen takana vaikuttavia tuotetun kokemuksen elementtejä tai osatekijöitä ei vielä tiedetä. Asiakaskokemuksen johtamisen mahdollistamisen nimissä rohkaisen yrityksiä syventymään asiakaskokemuksen mielenkiintoiseen maailmaan myös pintaa syvemmältä.

Lue lisää

Digitaalisella työpajalla on paikkansa myös uudessa normaalissa

Digitaalisilla työpajoilla on paikkansa myös uudessa normaalitilanteessa. Työpajat ovat luovaa työtä, jonka prosessia fasilitaattori johtaa. Luovan ajattelun käyttövoimana ja polttoaineena toimivat usein ryhmä, joka edustaa laaja-alaista näkemystä sekä oikeanlainen vire, ilmapiiri ja ympäristö. Työpajat voidaan jakaa karkeasti ideointi- ja päätöksentekotyöpajoihin. Digitaalisissa työpajoissa pitää huomioida niiden erityisvaatimukset.

Lue lisää

Strategia 3.0: Moderni strategiatyö on dynaaminen prosessi

Strategiatyön alueella on tunnistettavissa siirtymä kolmanteen vaiheeseen, jossa strategiatyö on entistä dynaamisempi prosessi, Strategia 3.0. Dynaamisen strategiatyön mahdollistaa dynaaminen tilannekuva. Strategiatyötä tehdään tulevaisuudessa vähemmän osana jaksottaista rutiinia ja enemmän aktiivisen lennonjohdon mallilla. Samalla yritysten johtajat purkavat rakenteita, jotka estävät strategian ilmaantumisen.

Lue lisää

Liiketoimintamalli on koneisto, joka toteuttaa strategiaa

Liiketoimintamalli on organisaation toimintalogiikka, jonka tehtävänä on toteuttaa strategiaa ja strategisia tavoitteita arjessa. Se kuvaa tapaa, jolla yritys tuottaa asiakkailleen arvoa ja tapaa, jolla arvon tuottaminen on järjestetty ansaintaa tuottavaksi malliksi. Liiketoimintamalli-innovaatiot tarjoavat potentiaalia pysyvän kilpailuedun rakentamiseen.

Lue lisää