Luova strategiatoimisto

Olemme joukko ajattelijoita, tekijöitä, tieteilijöitä, taiteilijoita, strategeja – ihmisiä ja virtapiirejä. Päätimme luoda jotakin, joka näyttää meiltä.

Otamme vastaan haastavimmat strategiset ongelmanne – ja kiinnostavimmat tulevaisuuden mahdollisuutenne. Yhdistäkää näkemyksellisyys, luovuus, looginen ajattelu ja inspiroiva toteutus jokaisessa aloittamisen arvoisessa projektissanne. Me olemme rinnallanne alusta loppuun.

Olemme kumppaninne matkalla muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutos ja sen mukanaan tuomat haasteet ovat meille kaikille usein uusia ja vieraitakin tuttavuuksia. Me sopeutamme metodiikkamme projektinne tarpeisiin sen sijaan, että pakottaisimme uniikkeja ongelmia valmiisiin viitekehyksiin.

We
are
your
plus
one.

Strategia,
Business design,
Tutkimus,
Luovat konseptit &
Kommunikaatio

Uskomme, että uteliaisuus ja avoimuus uuden oppimiseen päihittää usein kaikkitietävän ja alan standardeihin urautuneen ajattelun. Emme kavahda teoreettisia viitekehyksiä ja loogista ajattelua, mutta emme myöskään inhimillistä ja mielikuvituksellista ajattelua. Ehkä juuri siksi löydämme yhteisen kielen niin tieteilijöiden kuin taitelijoidenkin kanssa. Ehkä juuri siksi olemme luova strategiatoimisto.

Research

Prosessimme alkaa syventymisellä käsillä olevaan aiheeseen ja toimialan dynamiikan ymmärtämiseen. Meillä tutkimusraportti ei jää koskaan pelkän tulosten toteamisen tasolle, vaan sisältää näkemyksellisen analyysin, joka kytkee havainnot käsillä olevaan haasteeseen.

Imagination

Tuomme ulkopuolisen näkökulman tilanteeseenne ja haastamme ajatteluanne. Uskallamme luvata, että luomme yhdessä jotain, mitä emme olisi projektin alussa osanneet kuvitella. Käännämme ajattelutyön tulokset laadukkaiksi sisällöiksi.

Rock n’ Roll

Varmistamme että aikaansaannoksemme jäävät elämään organisaationne sisällä. Jätämme jälkeemme kehittyneitä käytäntöjä, onnistuneita loppuasiakaskokemuksia sekä työtä ohjaavia videoita, konsepteja ja kirjasia.

Kolme
periaatettamme

Adapt and Overcome.

Valmiit mallit ja syvästi urautunut ajattelu eivät aina selviä kohtaamisista todellisuuden kanssa muuttuvassa maailmassa. Jokaista ongelmaa tulee lähestyä kuin se olisi ainutlaatuinen… Koska se yleensä on ainutlaatuinen.

Live to Learn.

Emme koskaan aloita projektia, josta emme oppisi jotakin. Projektit eivät ole meille mahdollisuuksia kuuluttaa maailmalle meidän valmiita oppejamme, vaan mahdollisuuksia oppia yhdessä asiakkaittemme kanssa.

Always be Plussing.

Meillä on korkeat odotukset työmme jäljelle – ja toivomme, että teilläkin on. Emme halua laittaa nimeämme lopputulokseen, joka ei tyydytä meitä.

Kiitollisia asiakkaitamme

We are
your
plus
one.

Olemme joukko ajattelijoita, tekijöitä, tieteilijöitä, taiteilijoita, strategeja – ihmisiä ja virtapiirejä.

Päätimme luoda jotakin, joka näyttää meiltä.